Śliska substancja na ul. Modrzewiowej

19 marca 2019 r. około godziny 21.00 otrzymujemy dyspozycję wyjazdu alarmowego na ul. Modrzewiową w Witkowie. Tam miała znajdować się na jezdni plama śliskiej substancji.  Po dotarciu na wskazane miejsce lokalizujemy plamę substancji ropopochodnej o długości około 200 metrów ciągnącą się ulicami Sosnową, Modrzewiową i Powidzką. Zagrożenie zostało zneutralizowane za pomocą sorbentu.

View Larger Map