JOT

Jednostka Operacyjno Techniczna

Zgodnie z Uchwałą nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych i wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek od tego czasu sukcesywnie w całym kraju zaczęto powoływać jednostki operacyjno techniczne według wytycznych których celem jest racjonalna kategoryzacja (klasyfikacja) Jednostek Operacyjno- Technicznych OSP umożliwiająca szybkie określenie ich wartości bojowej tj. możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych.

OSP Witkowo początkowo powołało JOT kat. II ze względu na brak 4 środków transportu. Dopiero zakup łodzi motorowej i przeszkolenie w ratownictwie wodnym pozwoliło osiągnąć najwyższy szczebel w kategoryzacji JOT I.

Kategoria I – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. niżej wymienionych działań:
1) działania ratownicze w czasie pożarów
2) działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych
3) działania ratownicze w czasie zagrożenia powodziowego i wodnego
4) udzielenie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej
5) działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych.

Ogólna ilość ratowników JOT- 34:
w tym dowódcy- 15;
kierowcy- 12;
operatorzy sprzętu- 17;
ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy- 16;

W naszych szeregach jest 4 funkcjonariuszy PSP oraz 5 funkcjonariuszy WSP.

Więcej o naszych pojazdach. (KLIKNIJ)