#7 Prądy wody nie tylko dla MDP…

Wczorajsza zbiórka (18.03) pokazała jak konstruktywne może być prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tematem zbiórki były rodzaje prądów wody oraz budowa linii gaśniczej. Temat był na tyle ciekawy, że część JOT-u również w pełnym skupieniu wzięła udział w zajęciach.

Wprowadzeniem do zajęć była 30 minutowa część teoretyczna, na której omówiono i przedstawiono rodzaje oraz podział prądów wodnych, a następnie przy pomocy tablicy z markera rozrysowano i wyjaśniono budowę linii gaśniczej.

Dopisująca pogoda pozwoliła na zrealizowanie części praktycznej zbiórki, która polegała na zbudowaniu linii zasilającej pojazd gaśniczy z hydrantu, a następnie zbudowaniu linii głównej oraz jednej linii gaśniczej zakończonej prądownicą. Dobrze zasilony pojazd i idealnie zbudowana przez MDP pierwsza linia gaśnicza dała każdemu możliwość w bezpieczny sposób zobaczyć jak to jest operować różnymi prądami wody.

Cieszy nas zmieniająca się na lepsze aura pogodowa, która daje nam więcej możliwości realizowania ciekawych zajęć.