Jubileusz 155-lecia OSP Witkowo

6 maja 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie obchodziła Jubileusz 155-lecia istnienia jednostki połączony z Dniem Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św.Mikołaja w Witkowie, następnie odbył się przemarsz do remizy OSP, gdzie odbyła się dalsza część.
Na Jubileusz przybyli tłumnie członkowie OSP wraz z rodzinami, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście, a wśród nich:
– Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP
– Łukasz Grabowski – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu,
– Piotr Gruszczyński- Starosta Gnieźnieński
– Telesfor Gościniak- Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
– Jacek Kowalski – Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie
– Andrzej Kwapich – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego
– Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
– Marek Wiatrowski – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
– Piotr Jóźwik – Przewodniczący Rady Gminy Witkowo
– Marian Walczak – Radny Gminy i Miasta Witkowo
– Eugeniusz Grzeszczak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego
– Jan Maćkowiak – Wiceprzewodniczący Klubu Kronikarzy ZOSP RP
– Mariak Łukowski – Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie
– delegacje ze Skorzęcina i Gorzykowa.
Po wspólnym przemarszu na salę OSP uroczystość z pocztem sztandarowym otworzył Prezes Sebastian Zamiara. Przytoczył zarys historyczny jednostki oraz opowiedział o codziennej pracy strażaków ochotników.
Następnie dokonano wręczenia odznaczeń za zasługi w działalności pożarniczej:
– Złoty Znak Związku OSP RP: Grzegorz Barański,
– Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Natalia Panfil, Patrycja Depczyńska,
-Wzorowy Strażak: Marcin Zawada, Michał Kujawa, Kacper Jaworski.
Po oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na pyszny jubileuszowy tort oraz ucztę biesiadną.
Strażacy na co dzień walczą z różnymi zagrożeniami, ratując życie i mienie mieszkańców. W tym jednak dniu wszyscy byli razem i wspólnie świętowali.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego dnia, za ciepłe życzenia, prezenty, wyrazy wsparcia i gratulacje.