Drodzy Mieszkańcy, otrzymaliśmy dziś informację, że gotowości operacyjnej naszej jednostki została oceniona na 5, w 5-stopniowej skali.
Jest to najlepszy wynik, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć 💪😊

Inspekcja gotowości operacyjnej to bardzo ważny sposób sprawdzenia zdolności podmiotu będącego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia jego przygotowania do działań ratowniczych. Typowe kontrole są zapowiadane ze znacznym wyprzedzeniem. Inspekcja jest pod tym względem specyficzna – bo niezapowiedziana. Umożliwia ona sprawdzenie rzeczywistej gotowości operacyjnej w różnych porach dnia i nocy i różnych warunkach.

Oceniane jest przede wszystkim:
– zweryfikowanie sprawności systemu alarmowania;
– gotowość ratowników;
– gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu łączności;
– dokumentacja OSP z KSRG;
– ćwiczenie praktyczne;
– infrastruktura.

Ocenę końcową inspekcji wystawia się na podstawie uzyskanych punktów za ocenę poszczególnych zagadnień (maksymalnie 50 pkt) i przelicza na ocenę w skali od 2-5.