W dniu 3 listopada 2020 r. złożyliśmy symboliczne znicze na grobach zmarłych strażaków, bliskim naszemu stowarzyszeniu oraz Tym dzięki którym możemy żyć teraz w wolnej Polsce.