28 września 2020 r. o godzinie 13:30 dyżurny dyspozytor PSP w Gnieźnie zaalarmował nas o możliwym zagrożeniu terrorystycznym w szkole podstawowej przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie.
Z budynków ewakuowano 220 uczniów, 20 nauczycieli i 17 osób obsługi.
Na miejsce działań dotarły również dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG Gniezno.
Po rozpoznaniu nie potwierdzono zagrożenia.