ALARM razy 3

21 września 2020 r. od godziny 8:45 do 12:00 byliśmy trzykrotnie alarmowani do miejscowych zagrożeń na terenie miasta Witkowo, w tym dwie interwencje związane były z rojem agresywnych owadów błonkoskrzydłych.