Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 29 lutego 2020 roku  Ochotnicza Straż  Pożarna w Witkowie przeprowadziła Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.  Zebranie otworzył Prezes Zarządu dh Grzegorz Barański, przewodniczącym Zebrania został wybrany  dh Sebastian Zamiara  a protokolantem dh Magdalena Szuba – Sekretarz OSP.
W skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków weszli Ryszard Jaworski, Rafał Sterling i Michał Kujawa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej dh Tadeusz Tomaszewski- Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, st. kpt. Łukasz Michalak – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie, dh Jacek Kowalski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, dh Dominik Kozłowski- członek Zarządu  Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, dh Marian Łukowski – Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie, dh Mariusz Janowicz – Komendant Gminny OSP oraz Marian Gadziński wraz z Markiem Wiatrowskm – włodarze gminy Witkowo.

Po rozpoczęciu zebrania Prezes Grzegorz Barański omówił na podstawie prezentacji sprawozdanie z działalności OSP Witkowo.

Aktualna  liczba członków OSP liczy 76, w tym 12 kobiet, 5 honorowych oraz 2 wspierających. Pod względem liczebnym Jednostka Operacyjno – Techniczna składa się z 17 dowódców, 15 kierowców kat C , 19 kierowców kat B oraz 18 ratowników z przeszkoleniem KPP.
W minionym roku OSP alarmowana była   164 razy, z czego 46 do pożarów, 109 razy do miejscowych zagrożeń oraz 9 wyjazdów fałszywych. Wynik ten plasuje OSP Witkowo na pierwszym miejscu     wśród jednostek z terenu gminy Witkowo,  na drugim wśród jednostek z terenu powiatu gnieźnieńskiego, 21 miejsce wśród 150  jednostek w województwie wielkopolskim. Łącznie   w latach 2015-2019 liczba wyjazdów ochotników z Witkowa wyniosła 761.

Również bogato przedstawia się działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  przy OSP Witkowo. Cotygodniowe zbiórki, wspólne planowanie przedsięwzięć i zaangażowanie zaowocowało udziałem w licznych  akcjach społecznych m.in. zbiórka na Wielką  Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz osiągnięcia w konkursach z zakresu wiedzy pożarniczej.

Po omówieniu sprawozdania merytorycznego  sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz plan finansowy na 2020 rok – przedstawiła dh Joanna Andrzejewska, skarbniczka OSP Witkowo. Podsumowaniem sprawozdań było dzielenie  absolutorium dla Zarządu, akceptacja planów finansowych i działalności.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień i odznaczeń.

Za najliczniejszy  udział w akcjach zostali odznaczeni statuetkami wręczanymi przez Posła na Sejm RP
dh Tadeusza Tomaszewskiego oraz Naczelnika Łukasza Gromadzińskiego.

– Kacper Jaworski – 106 wyjazdów;
– Michał Majchrzak – 99 wyjazdów;
– Marek Przybylski – 98 wyjazdów;
– Jakub Skierkowski – 90 wyjazdów;
– Marcin Zawada – 80 wyjazdów.

Za zaangażowanie w działalność programową OSP  nagrody wręczał dh Jacek Kowalski. Otrzymali je: dh Jolanta Barańska, dh Rafał Sterling oraz dh Tomasz Rachelski.

Nagrodzony został również dh Marcin Zawada za profesjonalne prowadzenie i obsługę strony internetowej OSP.

Zarząd OSP Witkowo serdecznie dziękuje wszystkim członkom stowarzyszenia, a w szczególności Jednostce Operacyjno- Technicznej za poświęcenie, zaangażowanie i czas włożony w prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w wykonywaniu trudnych zadań podczas akcji. Dzięki Wam mieszkańcy gminy Witkowo oraz okolicznych miejscowości mogą czuć się bezpiecznie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia:

Zebranie 29.02.2020 r. OSP Witkowo / Google Photos