Prace w garażu – efekty

W ostatnim czasie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie prowadzone były prace remontowe części bojowej (garażu). Odmalowane pomieszczenie będzie bezpośrednio służyło nie tylko jako garażowe, ale również do prowadzenia szkoleń dla naszych strażaków oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Szczegółowy zakres prac obejmował: odmalowanie i renowację ścian i sufitu, obróbkę drzwi wejściowych od strony ul. Park Kościuszki, malowanie barierki przy schodach, zamontowanie nowego biurka dyspozytorskiego oraz przeniesienie i montaż systemu alarmowania DSP, oraz radiostacji na biurko operacyjne.
Biurko zaprojektował i wykonał dla nas Pan Aleksander Krause – usługi stolarskie w Ruchocinku, natomiast nową rozdzielnicę elektryczną ufundowała firma Kubiak z Witkowa. Środki finansowe na zakup farby i sprzętu malarskiego pozyskaliśmy od Pana Mariana Gadzińskiego — Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
Było to możliwe przede wszystkim dzięki ogromnemu wsparciu ludzi dobrej woli oraz środków własnych OSP Witkowo.
Prace remontowe były wykonane własnoręcznie przez strażaków naszej jednostki, którzy codziennie do późnych godzin wieczornych poświęcali swój czas dla dobra wspólnego. Dzięki temu, że remont ochotnicy wykonali sami, koszty ograniczono praktycznie do zakupu materiałów.
W przyszłości, kiedy tylko środki finansowe na to pozwolą, planujemy jeszcze zakup krzeseł do nowego biurka.

Dziękujemy wszystkim druhom za wykonaną ciężką pracę przy remoncie i pracach porządkowych! Ciężko tu zliczyć wszystkie godziny, ale było ich wiele…
Gdyby nie nasi strażacy kwota remontu byłaby znacznie wyższa i dawała mniej satysfakcji.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie