7 sierpnia 2019 r. chwilę po godzinie 20:00 udajemy się alarmowo dwoma zastępami na ul. Czerniejewską 16. Mieszkańcy wyczuli na jednej z klatek specyficzny swąd. Jak się później okazało był to marker zapachowy dodawany do mieszanki butlowanej propan-butan. Sprawca zamieszania przyznał się, że wymieniał butlę w mieszkaniu. Atmosfera została sprawdzona miernikiem wielogazowym i nie wykazał on niebezpiecznych anomalii. Na miejsce dotarło również JRG Gniezno w sile zastępu gaśniczego i autodrabiny.

View Larger Map