OWADY W DRZEWIE I PLAMA NA DRODZE

17 czerwca 2019 r. dwukrotnie interweniowaliśmy na terenie miasta Witkowo. Najpierw odebraliśmy zgłoszenie o agresywnych owadach błonkoskrzydłych, które zadomowiły się we wiatrołomie. Drzewo to znajdowało się na cmentarzu parafialnym. Ze względu na ułożenie drzewa i brak swobodnego dostępu do kokonu zapadła decyzja o usunięciu drzewa. Pień oparł się na jednej z gałęzi oraz elemencie nagrobka. Oba zagrożenia zostały usunięte bez spowodowania dodatkowych szkód. Udało się to nam też dzięki Szymonowi Kuczyńskiemu z firmy ROPWEL. Wspomógł nas podczas działań.  Jego umiejętności arborystyczne i zgranie witkowskich strażaków zrodziło niemały sukces. Podczas typowych interwencji odcinane gałęzie i kawałki pnia mogą tak po prostu spaść na ziemię. Tutaj należało wykazać się nie lada umiejętnościami. Podczas naszych prac obecni byli pracownicy cmentarza.
Następnie usunęliśmy plamę ropopochodnego płynu przy ulicy Szkolnej.