Helikopter w Skorzęcinie i zatrucie w Ruchocinku

13 lipca 2018 r. śledząc aktualną sytuacje pogodową spodziewaliśmy się interwencji związanych z lokalnymi podtopieniami i zerwanymi gałęziami.  Jednak nasza służba jest nieprzewidywalna.
Po godzinie 19.00 ZRM Witkowo udaje się alarmowo do Skorzęcina gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym wymagał specjalistycznej pomocy młody chłopiec. Jako pierwsi pomocy udzielili mu ratownicy dyżurujący w ośrodku. Zapada decyzja o potrzebie transportu dziecka śmigłowcem LPR. Do pomocy z zabezpieczeniu lądowiska SK KP alarmuje OSP Skorzęcin i OSP Witkowo oraz patrol policji. Miejscem przyjęcia “śmigła” staje się plaża.
Po powrocie do bazy, podczas odtwarzania gotowości bojowej, o godzinie 21.20 kolejna dyspozycja. Ruchocinek – zatrucie tlenkiem węgla 6 osób. Rota pierwsza ubiera aparaty powietrzne a druga dozbraja zastęp 82 o dodatkową torbę R1. Wyjeżdżamy ostatecznie dwoma samochodami. Na miejsce zaraz z nami dojeżdża ZRM. Zajmuje się poszkodowanymi, którzy opuścili budynek przed naszym przybyciem, a my przeszukujemy budynek i badamy atmosferę. Ostatecznie okazało się że doszło do cofki z pieca. Mieszkanie zostało przewietrzone, nikt nie wymagał dalszej hospitalizacji. Jako wsparcie dojechał zastęp ratowniczy z JRG Gniezno.