Jak prawidłowo zgłaszać zagrożenie

Jak dzwonić na 112 i 998

 • połączenie powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zdarzenia lub inną osobą będącą świadkiem zdarzenia
 • czekaj cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładaj słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie odebrane (połączenia alarmowe są bezpłatne)
 • przedstaw się z imienia i nazwiska
 • krótko opisz zdarzenie, w tym podaj informacje ile jest poszkodowanych osób i jaki jest wg Ciebie ich stan
 • wskaż adres lub miejsce przebywania, w którym miało miejsce zdarzenia
  • jeśli zdarzenie nie ma adresu, podaj punkty charakterystyczne: wiadukt, most, rzeka, wieża ciśnień, kościół, zbiornik wodny itp.
  • w przypadku autostrady lub drogi dwujezdniowej rozdzielonej pasem zieleni podaj pas, na którym miało miejsce zdarzenie przez podanie kierunku jazdy (na Wrocław, na Katowice) a także podaj numer ze słupka hektometrowego (w nawigacji tzw. pikietaż)
  • jeśli to konieczne podaj najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia
 • udzielaj dodatkowych informacji na zadawane pytania
 • na życzenie dyspozytora podaj numer telefonu, z którego dzwonisz, gdyż może wystąpić konieczność weryfikacji osoby dzwoniącej lub oddzwonienia
 • wykonuj polecenia przekazywane przez dyspozytora
 • nie rozłączaj się do czasu usłyszenia wyraźnej informacji, że dyspozytor przyjął zgłoszenie
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy szybko powiadom dyspozytora
 • staraj się nie korzystać z telefonu, z którego zgłaszałeś zdarzenie, gdyż dyspozytor może próbować oddzwonić w celu weryfikacji zgłoszenia lub w celu uzyskania dodatkowych informacji

Co powinieneś wiedzieć

 • operator i dyspozytorzy służb widzą na wyświetlaczu terminala lub na monitorze numer telefonu, z którego dzwonisz, również numery zastrzeżone
 • pytanie o numer telefonu służy przede wszystkim weryfikacji zgłoszenia
 • wszystkie połączenia na numery alarmowe są rejestrowane a zapisy są archiwizowane
 • złośliwe, wprowadzające w błąd i niezasadne połączenia na numery alarmowe są karalne
 • po kilkukrotnym tzw. złośliwym połączeniu służby mogą wystąpić do operatora o niezwłoczne  zablokowanie telefonu
 • w przypadku zagrożenia o dużej skali dyspozytorzy przyjmują połączenia od wielu osób, gdyż obecnie niemal wszyscy mają telefony komórkowe, więc może wystąpić sytuacja, że numer alarmowy 997, 998, 999 będzie zajęty; w przypadku numeru 112 połączenia są kolejkowane i po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania przekierowywane do zapasowego centrum w innym województwie – takie rozwiązanie jest stosowane we wszystkich państwach obsługujących numer 112, więc nie należy tego traktować jako błędu i służy to właściwej obsłudze zgłoszenia
 • w przypadku zgłoszeń dublujących się operator lub dyspozytor po wysłuchaniu informacji o zdarzeniu może krótko skomentować, że takie zgłoszenie już jest przyjęte i szybko zakończyć rozmowę; jest to działanie prawidłowe i ma na celu uniknięcie blokowania łączy
 • nie należy odkładać słuchawki, jeśli wybierze się 112 przez pomyłkę! Trzeba wtedy powiedzieć, że się pomyliliśmy. W innym przypadku operator może zorganizować pomoc dla nas podczas, gdy gdzie indziej ktoś może jej naprawdę potrzebować.

Gdy zadzwonisz na 112:

 • operator CPR zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia, nazwisko, numer telefonu
 • wstępnie dokona oceny, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia
 • przyjmie zgłoszenie a następnie poinformuje o nim właściwą służbę, albo przełączy Ciebie do właściwej służby, aby dyspozytor mógł zebrać szczegółowy wywiad; przełączenie do służby jest realizowane zawsze, gdy dotyczy zebrania wywiadu medycznego lub zdarzenie będzie dotyczyło określonego zakresu działań policyjnych

Opracowanie:
bryg. Adam Janiuk
rzecznik prasowy OKW PSP
z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu
rzecznik@psp.opole.pl