Wyczuwalny zapach rozpuszczalnika w studzienkach kanalizacyjnych.

🚨 ALARM
📍 Małachowo Wierzbiczany
📆 21 października 2023 r.
🕖 19:30
📋 Ze studzienek kanalizacyjnych wydobywa się zapach rozpuszczalnika.
.
Do zdarzenia udajemy się zastępem 429[P]82. Po dotarciu na miejsce udajemy się na rozpoznanie – potwierdzając wydobywający się ze studzienki kanalizacyjnej prawdopodobnie zapach rozpuszczalnika niewiadomego pochodzenia. Zapach wyczuwalny był również w kilku domach. Dokonaliśmy sprawdzenia pomieszczeń oraz studzienki miernikiem wielogazowym, który nie wskazał zagrożenia. W związku z brakiem możliwości ustalenia dokładnej przyczyny powstania zapachu oraz dokładnej jego lokalizacji na miejsce zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Strażacy z SGRChem-Eko po pobraniu próbek i przebadaniu ich w mobilnym laboratorium ustalili, iż znajdująca się w kanalizacji substancja to rozpuszczalnik w stężeniu niezagrażającym życiu i zdrowiu. W związku z powyższym działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zakończono.
.
Siły i środki:
🚒 OSP Witkowo,
🚒🚒 JRG PSP Gniezno,
🚒🚒🚒 SGRChem-Eko JRG-6 PSP Poznań,
🚓🚓 Policja – KP Witkowo,
🚐 Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.