Udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł!

Już teraz możemy się pochwalić 🙂
Udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. “Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich” realizowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Z tego zadania pozyskaliśmy dwa komplety aparatów ochrony drog oddechowych.
Zakupiony sprzet, w imieniu FSUSR, został nam przekazany 4 października przez Posła na Sejm RP Zbigniewa Dolatę oraz Łukasza Grabowskiego- Dyrektora Regionalnego KRUS w Poznaniu.
W tym dniu odbyło się również uroczyste przekazanie voucherów pieniężnych od władz Witkowa. Nasza jednostka otrzymała 2 tysiące złotych.
Darczyńcom bardzo dziękujemy 🙂
Otrzymana pomoc zapewni naszym ratownikom jeszcze skuteczniejsze działanie i bezpieczeństwo.