Inspekcja gotowości operacyjnej zastępów ratowniczo-gaśniczych wchodzących w skład plutonu powiatu gnieźnieńskiego.

11 października 2023 stawiliśmy się na placu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie gdzie miała miejsce inspekcja gotowości operacyjnej zastępów ratowniczo-gaśniczych wchodzących w skład plutonu powiatu gnieźnieńskiego.
Pluton został powołany celem wsparcia działań poza granicami naszego powiatu.
Sprawdzeniu podlegały: dokumentacja wymagana w przypadku dysponowania jednostek w ramach KSRG, wyposażenie i umundurowanie strażaków, wiedzą teoretyczna i praktyczne umiejętności posługiwania się sprzętem.
W skład plutonu wchodzą również zastępy ratowniczo gaśnicze z jednostek: