Mamy to! Samochód ratowniczo-rozpoznawczy Mitsubishi L200 trafił do naszej jednostki!

Mamy to!!!!

Samochód ratowniczo-rozpoznawczy Mitsubishi L200 trafił do naszej jednostki!

Wczoraj odbyło się powitanie oraz poświęcenie pojazdu w towarzystwie wyśmienitych gości oraz mieszkańców.

Uroczystość odbyła się na placu przed remizą.

Wśród zaproszonych gości byli:

Poseł na Sejm RP – Tadeusz TOMASZEWSKI a zarazem członek Głównej KR Związku OSP RP, Radny Rady Powiatu Andrzej KWAPICH, Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie bryg. Marta KACPRZYCKA; Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Jacek KOWALSKI; Burmistrz GiM Witkowo Pan Marian GADZIŃSKI; Zastępca Burmistrza GiM Witkowo Marek WIATROWSKI, Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie Piotr JÓŹWIK; Radni Rady Gminy i Miasta Witkowo; Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Związku OSP RP Druh Marian ŁUKOWSKI; Proboszcz parafii wojskowej pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Witkowie – ks. kapelan ppłk. Robert KRZYSZTOFIAK.

“Tego niecodziennego wydarzenia, którego jesteśmy dzisiaj świadkami nie było by gdyby nie wieloletnie zaangażowanie strażaków, władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy aktywnie włączyli się w organizowane przez nas inicjatywy. Nasze starania o pozyskanie tego typu samochodu rozpoczęły się w połowie 2020 r. Na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy w ramach pozyskania środków finansowych na zakup samochodu podjęliśmy kilka inicjatyw. Założyliśmy rzutkę na portalu zrzutka.pl, prowadziliśmy licytacje w ramach zrzutki na portalu społecznościowych Facebook naszej jednostki, zorganizowaliśmy akcję szafowanie, współorganizowaliśmy I Wielkopolski Zlot Morsów w Skorzęcinie. W listopadzie 2022 złożyliśmy wniosek do Burmistrza oraz Rady Gminy i Miasta Witkowo o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla naszej jednostki. Dzięki podjętym inicjatywom oraz wpłaconym darowiznom na działalność statutową naszej jednostki udało nam się uzbierać kwotę 49632 zł. Ponadto 27000 zł. stanowiły środki własne OSP, które pochodziły ze sprzedaży wcześniej użytkowanej łodzi ratowniczej oraz samochodu terenowego Nissan NAWARA. Łączna kwota środków przeznaczonych na zakup samochodu przez OSP Witkowo to 76632 zł. Dzięki pozytywnej decyzji Rady Gminy i Miasta w Witkowie otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 70000 zł., które ostatecznie pozwoliło nam podjąć skuteczne działania poszukiwania i sfinalizowania zakupu samochodu czego jesteśmy dzisiaj świadkami. Wartość pozyskanego na rynku wtórnym samochodu to 143 000 zł. Dzięki darowiźnie w kwocie 5000 zł. przekazanej naszej jednostce prze firmę KORLEN Elżbieta i Jerzy Korczyńscy w ramach przystosowania pojazdu do służby wykonano oklejenie pojazdu, nadane zostały numery operacyjne, zainstalowano belkę sygnalizacji świetlno – dźwiękowej, panel sterowania oraz radiostację. W ramach dodatkowego wkładu własnego zakupiono i zainstalowano w przestrzeni ładunkowej podest roboczy na kwotę 3150 zł, którego zadaniem jest umożliwienie ratownikom łatwego dostępu do sprzętu. Pragnę również zaznaczyć, że sprzedający Firma FHU ’’DEMONA’’ z Bielska Białej w ramach uzgodnionej kwoty zakupu samochodu dokonała montażu przekazanej przez nas wyciągarki samochodowej firmy Dragon, a także wyposażyła pojazd w zabudowę przestrzeni ładunkowej. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu SLRr dla naszej jednostki z dniem dzisiejszym zwiększa jej mobilności, podnosi zdolność operacyjną w zakresie transportu łodzi ratowniczej, podejmowania błyskawicznych interwencji medycznych na wodzie oraz na lądzie, a także innych form działań w zależności od rodzaju zaistniałego zdarzenia. Ponadto specyfika samochodu pozwoli nam bez przeszkód dotrzeć wszędzie tam gdzie nie ma możliwości dojazdu ciężkimi pojazdami ratowniczo – gaśniczymi w celu podjęcia niezwłocznych interwencji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Samochód będzie nam służył również jako wsparcie działalności poza operacyjnej jednostki, a w tym zabezpieczenia wszelkiego rodzaju wyjazdów gospodarczych, transportu członków OSP i MDP do miejsc szkoleń, turniejów, zawodów, obozów oraz udziału przedstawicieli jednostki w różnego rodzaju uroczystościach.

Z tego miejsca pragnę w imieniu Zarządu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się tego wielkiego i niecodziennego sukcesu. Dziękuję Radnym Rady Miasta i Gminy Witkowo na czele z przewodniczącym Panem Piotrem Jóźwikiem za udzielone nam wsparcie

finansowe, dziękuję Burmistrzowi Panu Marianowi Gadzińskiemu za wskazówki, porady, za wsparcie finansowe organizacji dzisiejszego wydarzenia, a także za pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją zakupu pojazdu a także jego rejestracji i ubezpieczenia, dziękuję lokalnym przedsiębiorcom a w szczególności firmie ‘’KORLEN’’ Elżbieta i Jerzy Korczyński, oraz firmie ’’LIDERPOL’’ Konrad Plucner za wsparcie jakiego nam udzielają, dziękuję wszystkim zaangażowanym strażakom naszej jednostki, inicjatorom akcji oraz ich realizatorom czyli Wam druhny oraz druhowie. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Mamy to na co pracowaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy oraz lat. Po raz kolejny śmiało możemy powiedzieć, że w jedności siła i tylko zgrany zespół ludzi może tak wiele osiągnąć. Opłacało się choć pochłonęło to wiele naszej energii oraz bardzo cennego prywatnego czasu.

Szczególne słowa podziękowania, kieruję do Was drodzy mieszkańcy gminy bo tak jak już wspomniałem wcześniej tego dzisiejszego wydarzenia nie było by gdyby nie Wasze zaangażowanie oraz wsparcie zorganizowanych przez naszych inicjatyw, które pozwoliły pozyskać dodatkowe środki i w znacznym stopniu przyczyniły do zakup samochodu.” – tak przemawiał Prezes OSP Witkowo Sebastian Zamiara.

Proboszcz parafii wojskowej pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Witkowie – ks. kapelan ppłk. Robert Krzysztofiak, dokonał poświęcenia naszego nowego samochodu. Po czym rodzice chrzestni oraz zaproszeni goście dokonali przecięcia czerwonej wstęgi.

Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować za udział w uroczystości obecnym gościom oraz mieszkańcom.