Udało nam się pozyskać kolejne dofinansowanie!

Mamy to!
Miło jest nam poinformować, że pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie na kwotę 10.000zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach Otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.
W ramach dofinansowania zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt niezbędny do działań naszych ratowników.
Niech moc będzie z nami 😀