Obchody Święta 231. Rocznicy Uchwalenia Konsytuacji 3 Maja

Obchody Święta 231. Rocznicy Uchwalenia Konsytuacji 3 Maja – Skwer Lotników przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie.
Przepiękna polowa msza św. w tle bombowca IŁ-28 który służył w 7 pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w Powidzu, której koncelebrę przewodniczył proboszcz parafii wojskowej w Witkowie ks. ppłk Robert Krzysztofiak.
Wystawiliśmy poczet sztandarowy oraz zabezpieczenie wydarzenia przez dwa zastępy ratowniczo – gaśnicze.4
BÓG – HONOR – OJCZYZNA