Lokalne obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy w historii obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przypadający w 103. rocznicę  wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Jedynego, w pełni zwycięskiego zrywu narodowego którego celem było przyłączenie ziem wielkopolskich do państwa Polskiego, które podlegały administracyjnie Republice Weimarskiej – Rzeszy Niemieckiej. Czytaj więcej…
Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Witkowie lokalne władze samorządowe, przedstawiciele Wojska Polskiego z  Kompanią reprezentacyjną garnizonu Powidz oraz mieszkańcy uczcili pamięć tych wydarzeń odczytując Apel Pamięci. Wszystko to odbyło się w barwach bieli śniegu i czerwieni odpalonych rac.

Seria wydarzeń regionalnych o charakterze polityczno-militarnym, poprzedzająca wybuch powstania, nazywane są Rewolucją Witkowską. Czytaj więcej… i Czytaj więcej…

Jesteśmy szczególnie związani z tymi wydarzeniami, a łączy nas osoba śp. Ignacego Knasta, wieloletniego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej (od 1922-1947 r.) ponadto, jak głosi tablica pamiątkowa “Inicjator i przywódca działań powstańczych 1918/1919 w Witkowie i okolicy.” Jego “dziadek i imiennik darował grunt pod pierwszą strażnicę. Dzięki temu że członkami OSP byli wówczas w większości Polacy to właśnie w murach Ochotniczej Straży Pożarnej pielęgnowane były tradycje i historia naszego narodu, w czasach okupacji nazistowskiej jak i komunistycznej.
Wielu strażaków odgrywało ważną rolę w życiu Witkowa. Niestety nie zachowało się o tym praktycznie żadne słowo pisane a pamięć przekazywana jest ustnie z pokolenia na pokolenie.

W związku z powyższym delegacja wraz z pocztem sztandarowym odwiedziła miejsce pamięci – tablicę przy ul. Stary Rynek oraz grób rodzinny, zapalając przy tym znicz który jest dla nas symbolem pamięci o osobie i wydarzeniach.

Poniżej zamieszczamy kopię nieznanej gazety z 1968 r., fragmentem rozmowy z śp. Ignacym Knastem.

 

Galeria zdjęć UGiM Witkowo