Nowe ubranie specjalne dla naszej jednostki

W dniu 10 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy kurtkę i spodnie stanowiący podstawę środków ochrony indywidualnej strażaka ratownika podczas działań ratowniczych. Ubranie przekazał nam Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński za co serdecznie dziękujemy.
Ze względu na obowiązki służbowe nie zawsze możemy uczestniczyć w tak podniosłych wydarzeniach.
Za wszystkie zaproszenia jesteśmy wdzięczni i staramy się na nie odpowiedzieć.
Gratulujemy pozostałym OSP za pozyskane umundurowanie.