Ostatnie kilka tygodni spędziliśmy bardzo intensywnie. Wiele wydarzeń przynosiło wiele skutków. Pojawiły się również nieoczekiwane wydatki . Silnik oraz układ napędowy naszej łodzi wymagał przeglądu i naprawy, brama garażowa również przestała funkcjonować prawidłowo przez co doszło do uszkodzenia jej elementów… Dzięki sprawnej odpowiedzi ze strony UGiM Witkowo w osobie Pana Burmistrza Marian Gadziński byliśmy w stanie przywrócić do pełnej sprawności sprzęt służący do zabezpieczenia naszej gminy. OSP Ruchocinek udostępniła nam samochód typu bus VW T4, którym pokonaliśmy z łodzią ponad 400 km do serwisu gwarancyjnego w Skwierzynie.
W miesiącu październiku poddaliśmy się obowiązkowemu badaniu lekarskiemu oraz recertyfikacji zakończonej egzaminem państwowym z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Ustawa o ochronie ppoż. nakłada obowiązek finansowania powyższych i tutaj również bezproblemowo UGiM Witkowo wygospodarował środki finansowe. Oczekujemy również wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, których głównym założeniem jest stworzenie bezpośredniego przejścia pomiędzy budynkiem garażowym a pomieszczeniami technicznymi i sanitariatami dla strażaków. Całość kosztów prac sfinansuje UGiM Witkowo.
Cieszymy się ogromnie ze współpracy którą udało nam się osiągnąć i którą z każdym dniem zacieśniamy. Włodarze naszej gminy przychylni są inicjatywom OSP Witkowo. My ze swojej strony ofiarujemy to co mamy najcenniejsze – czas i umiejętności oraz ręce do pracy.
Powyższe fakty potwierdzają że Wasze bezpieczeństwo, drodzy mieszkańcy, spoczywa w dobrych rękach!