Druhom Piotrowi i Stanisławowi Stejakowskim wraz z rodzinami składamy najszczersze kondolencje z powodu śmierci ojca
śp. Wiktora Stejakowskiego. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek o godzinie 13.00