Pomoc medyczna przy kościele

1 kwietnia 2021 r.
godz. 1920

Izolowane zdarzenie medyczne

Udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie która doznała urazu kończyny dolnej podczas schodzenia po schodach. Zastaliśmy ją siedzącą na krześle. Wsparcia udzielali jej świadkowie zdarzenia. Ze względu na brak zagrożenia dla życia, kierujący działaniami zezwolił na transport poszkodowanej we własnym zakresie, prywatnym pojazdem.