BUS pozostaje w naszej jednostce na kolejne pół roku!

#Strażacymedykom #VWFSpomaga #pierwsinamiejscu #zostańwdomu #BEZPIECZNIEzOSP

Otrzymaliśmy niesamowitą wiadomość.
Volkswagen T6 użyczony nam w służbie dla Was drodzy mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo pozostaje do dnia 30 czerwca w naszych rękach!
Jest to materialny znak tego że czynimy dobro nie tylko ratując życie i mienie ludzkie podczas nagłych zdarzeń czy klęsk żywiołowych.
Tak więc po pół roku transportowaniu środków przeciwdziałania chorobie koronawirusowej COVID-19, dostarczaniu najpotrzebniejszej do przeżycia żywności oraz przejechanych kilometrów podczas rozpoznania terenu chronionego zostało docenione.
Przez kolejne pół roku mamy możliwość dalszego działania!
Zachęcamy do współpracy.

Działamy w 100% PRO BONO PUBLICO – jako wolontariusze dla dobra publicznego.

Dziękujemy VW Financial Services i ZOSP RP za zaufanie.