Dzień 14 października 2020 r. rozpoczęliśmy dość wcześnie. Już o godzinie 5:10 rano udajemy się na pierwszą dyspozycję. I tak do godziny 18:00 usuwamy skutki porywistego wiatru który wiał nad terenem m.in. powiatu gnieźnieńskiego. Nasza praca opierała się głównie na wycinaniu uszkodzonych drzew które tarasowały drogę lub przewróciły się na zabudowania. Działaliśmy wspólnie z Pogotowiem Energetycznym przy interwencjach związanych z zerwanymi przewodami pod napięciem.