W sierpniu br. ruszyły prace budowlane przy budynku strażnicy OSP Witkowo pn. “Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie.”

“rozbudowa i przebudowa części budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie wraz z budową instalacji gazowej. W nowo projektowanych pomieszczeniach przy istniejącej świetlicy OSP znajdować się będzie kotłownia, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym. Przebudowa będzie polegała na scaleniu funkcjonalnym części istniejącej z projektowaną rozbudową. Budynek należy pobudować w technologii tradycyjnej: posadowienie bezpośrednie na betonowych ławach fundamentowych, ściany murowane z pustaków ceramicznych ocieplonych styropianem gr. 20 cm, strop gęstożebrowy, dach ocieplony styropapą. Należy wykonać instalacje wod – kan, elektryczną i c.o., odprowadzenia wód opadowych i gazową. Kotłownia ma być wyposażona w 2 kotły gazowe o mocy 35 kW każdy, w istniejącej kuchni należy zainstalować kuchenkę gazową, w toalecie nowej części należy zainstalować elektryczny podgrzewacz wody.”

BIP Witkowo

Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta Witkowo, koszt inwestycji wynosi 434.791,47 zł brutto a jej zakończenie planowane jest na 18 grudnia br.

Co to oznacza dla Nas?

1. Nowa technologia grzewcza pozwoli bez obsługi utrzymywać stałą, odpowiednią temperaturę w boksach garażowych gdzie poza pojazdami i sprzętem przebywają strażacy m.in. przebierając się do działań ratowniczych z ubrań prywatnych w Środki Ochrony Indywidualnej.
2. Zniknie problem zanieczyszczeń generowanych z pieca węglowego!
3. Wydzielone pomieszczenie sanitariatu w tym PRYSZNICE i TOALETA. Ratownicy po pożarze będą mogli dekontaminować się czyli usunąć z siebie pozostałości popożarowe w tym czynniki rakotwórcze, nie zabierając ich do domu.
4. Na chwilę obecną nie będzie przejścia z boksu garażowego do pomieszczeń sanitarnych. Będzie do nich prowadzić osobne wejście z zewnątrz.