Zaopatrzenie wodne – ćwiczenia “ZBIORNIK”

25 lipca 2020 r. ćwiczyliśmy scenariusze zakładające pożary wymagające podania dużej ilości środka gaśniczego, w oparciu o wyposażenie będące na naszych trzech ciężarowych samochodach gaśniczych oraz lekkiego VW T6 – jako wsparcie logistyczne. Pierwszy raz wykorzystaliśmy nasz nowy przenośny zbiornik na wodę o pojemności do 13 000 litrów. Pompą pływającą Niagara zalewaliśmy zbiornik a pompą szlamową KTH-100X tankowaliśmy zastępy gaśnicze. Staraliśmy się minimalizować obsługę całego układu tak aby jak najwięcej strażaków mogło działać w natarciu oraz wykorzystać tylko niezbędną armaturę pożarniczą – węże tłoczne W75 i ssawne W110, zbieracze z klapką i bez 75/75-110, rozdzielacze 75-52/75/52, zawory kulowe 75 i 110, przełączniki 110/75 i 75/52, smok ssawny pływający, klucze do łączników, brezentowe wiadro, pachołek ostrzegawczy, radiotelefon.
VW T6 umożliwił przewiezienie kolejnych ratowników, dodatkowe odcinki węży ale również rozpoznanie lokalizacji stanowiska budowy PCW i “wydawki” w terenie niezurbanizowanym.
Podczas natarcia ćwiczyliśmy podawanie prądów wody podczas pożarów zboża na pniu czy ścierniska z prądownic prostych PW-52 i PW-75 i typu turbo Rosenbauer RB 101 EN, RB 99 EN, AWG Turbomaster 52, Akron Brass ProVenger oraz bardziej pospolite i wysłużone POK, Supon, Pohorje czy z działka dachowego pojazdu gaśniczego.
Poświęcając minutę więcej na organizację działań zyskujemy czas na powtarzalnych kilkukrotnie czynnościach.

Gmina Witkowo ma obszar 184 km², w tym aż 65% stanowią użytki rolne a 21% to lasy. Woda – środek gaśniczy nie pochodzi tylko z hydrantów. W licznych wyrobiskach żwirowych (Chłądowo, Gaj, Ćwierdzin, Wiekowo) stoi woda którą trzeba sobie tylko wybrać i przewieźć. Do tego potrzebna jest wydajna pompa i samochód z dużym zbiornikiem. Już kilkukrotnie w historii naszej działalności ratowniczej zdarzyło się że musieliśmy działać samodzielnie, bez wsparcia z innych gmin gdyż na ich terenie chronionym również doszło do pożarów. Dzięki sile bojowej jaką stanowi sprzęt i ludzie OSP Witkowo, udawało się do tej pory opanować rozszalały żywioł.

Zastępy na miejscu ćwiczeń:
429[p]81 GCBA 6,6/32 Jelcz 315
429[p]82 GBA 2,5/25 MAN 13.290
429[p]85 GBA-Rt 2,5/20 Star 12.157
429[p]83 VW T6

Dziękujemy przedsiębiorcy z Chłądowa za użyczenie stawku oraz łąki do przeprowadzenia ćwiczeń!

#Strażacymedykom #VWFSpomaga #pierwsinamiejscu #zostańwdomu

Galeria zdjęć

25 lipiec 2020 r. ćwiczenia "ZBIORNIK" / Google Photos