26.11.2019 r. o godzinie 23:00 wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie z jednej firm przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie. Ze zgłoszenia wynikało, że palą się pojemniki na śmieci w bliskim sąsiedztwie magazynów. Dyżurny dysponuje nasz zastęp oraz jeden gaśniczy i autodrabinę z JRG Gniezno.
Po pojeździe naszego zastępu potwierdzamy pożar śmieci pod wiatą. Ze względu, iż SiS będą wystarczające zastępy z Gniezna zwrócone zostają do bazy. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody przez roty w aparatach powietrznych w natarciu. Na koniec podano jeden prąd piany z systemu PROPAK. Działania zakończyliśmy po jednej godzinie.