6 września 2019 r. o godzinie 8:42 otrzymujemy dyspozycję wyjazdu na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie gdzie doszło do przerwania gazociągu, średniego ciśnienia, podczas prac ziemnych.
Z wyznaczonej strefy niebezpiecznej zostali ewakuowani mieszkańcy. Na miejscu działaliśmy wspólnie z JRG Gniezno. Ostatecznie zagrożenie zostało zażegnane po zamknięciu zasuwy zaworu przez pracowników Pogotowia Gazowego.

View Larger Map