Pożar na ul. Północnej

18 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:10 wyjeżdżamy “ciężkim i średnim” do pożaru na posesji przy ul. Północnej. Tym razem doszło do samozapłonu roślinnych odpadów składowanych w kompostowniku.

View Larger Map