11 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:33 dyspozytor SK KP alarmuje naszych druhów do wyjazdu. Dyspozycja do poparzonego dziecka na “osiedlu powidzkim” w Witkowie. Aby przyspieszyć udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, błyskawicznie wyjeżdża zastęp SLRr a chwilę za nim drugi zastęp ratowniczy. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy KPP i 3 torby PSP R1 z zestawami opatrunków hydrożelowych (BurnBag). Poszkodowany był pod opieką rodziców, którzy chłodzili oparzenia wodą a po naszym przybyciu, z 9% powierzchnią oparzenia ciała został przekazany do Zespołu Ratownictwa Medycznego.  Z JRG Gniezno wyjechał zastęp [p]21, który został zawrócony z drogi do koszar.

View Larger Map