23 czerwca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 22 odbył się egzamin kończący kurs uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych dla druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
Grono strażaków — ratowników Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Witkowo powiększyło się o dwóch kolejnych młodych i chętnych do niesienia pomocy bliźniemu mężczyzn. Mateusz i Krzysztof potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas części pisemnej i praktycznej egzaminu.

Fotografie wykonane przez uczestników kursu i wykorzystane za ich zgodą.