17 maja 2019 r. zostały otwarte bramy lotniska wojskowego w Powidzu. Wydarzenie to zostało połączone ze świętem Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego i 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, której to, podczas uroczystej zbiórki został nadany sztandar.

http://33bltr.wp.mil.pl/plik/image/2019/AKT%20NADANIA%20SZTANDARU%202019.jpg

Nad bezpiecznym przebiegiem całości wydarzeń czuwały liczne służby. Wojskową Straż Pożarną wspierały zastępy ratownicze z powiatu słupeckiego, gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, w tym aż 3 z naszej gminy: OSP Witkowo, OSP Wiekowo i OSP Skorzęcin. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu zminimalizowano możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa do zdarzeń losowych. Przy okazji mogliśmy obejrzeć dynamiczny pokaz statków powietrznych lotnictwa polskiego.

View Larger Map