4 maja to święto wszystkich Strażaków. Również nasza jednostka Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie spotkała się na  uroczystości. Wszystko zaczęło się mszą świętą w witkowskiej parafii Św. Mikołaja, gdzie jednostka wystawiła poczet sztandarowy.

Po modlitwie odbyło się uroczyste poświęcenie łodzi, która trafiła do naszej jednostki zimą. Jest to najnowocześniejsza łódź ratownicza z wyposażeniem na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego.

Po mszy witkowscy druhowie, ich rodziny i goście udali się do sali przy remizie. Tam podczas uroczystej odprawy Prezes OSP Grzegorz Barański przywitał zgromadzonych. Wspomniał również druhów naszej jednostki, których nie ma już z nami.

My ten skrawek witkowskiej ziemi traktujemy jak swoje Westerplatte. Dlaczego? Jak uczył papież Jan Paweł II: “Każdy z nas, młodzi przyjaciele, znajduje w swoim życiu jakieś Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, za którą nie można nie walczyć, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować”. Druhny i druhowie, od 151 lat jesteśmy tutaj pomimo wielu przeciwności, którym czoła stawiali nasi założyciele, a potem ich przelana krew w pożodze wojennej; pomimo tego, nie zdezerterowali. Nauczyli nas tego trwania i jesteśmy tutaj, kultywując tę tradycję, do dziś.  Dajmy świadectwo naszym druhom, którzy są u niebios bram, w rajskich ogrodach ze świętym Florianem, że nie zaprzepaściliśmy naszej 151-letniej tradycji; że to, co udało się z pożogi wojennej ocalić, dalej jest w dobrych rękach, dobrze obsługiwane i nadal dobrze służy ludziom w myśl zawezwania: “Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.”

Następnie przedstawiciele OSP i  witkowskiego magistratu złożyli okolicznościowe wiązanki pod tablicą upamiętniającą strażaków ochotników pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian Gadziński, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jóźwik, Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP Marian Łukowski, Naczelnik Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Mariusz Janowicz. Odwiedził nas również Wiceprzewodniczący Klubu Kronikarza OSP dh Jan Maćkowiak.

W imieniu gości głos zabrał Burmistrz, który przekazał życzenia dla druhów – „Dzień Strażaka to okazja, żeby podziękować wam, druhom, za tę bezinteresowną pomoc. Kiedyś strażak kojarzył się praktycznie z ogniem i wodą, a dzisiaj to spectrum działania jest bardzo szerokie. W imieniu witkowskiego samorządu dziękuję za wasze poświęcenie. Niech święty Florian ma was w swojej opiece.”

Wczorajsza uroczystość miała dla nas podwójnie podniosły charakter, gdyż prosto po promocji oficerskiej w Warszawie  przyjechał do nas mł. kpt. Remigiusz Popek. Członek naszego stowarzyszenia, który już jako dziecko był uczestnikiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Oficjalnie  ukończył studia SGSP w Warszawie z tytułem kapitan pożarnictwa.

Dh Remigiusz odebrał  mnóstwo prezentów, gratulacji oraz uścisków i gorących życzeń. Wśród nich był prezent od kolegów i koleżanek z OSP Witkowo w postaci przepięknie wykonanego graweru i pióra do podpisywania tylko dobrych decyzji, prezent od Burmistrza oraz gra Mały Strażak od Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego.

Po części oficjalnej strażacy, ich rodziny i goście spotkali się przy grillu i wspólnej biesiadzie.

Galeria zdjęć

4 maj 2019 r. Dzień Strażaka, poświęcenie łodzi i przywitanie kapitana Remigiusza / Google Photos