Las miejski w Gnieźnie – inspekcja gotowości

28.03.2019 r. po godzinie 9.30 Widział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadził na terenie powiatu gnieźnieńskiego Inspekcje Gotowości Operacyjnej podczas pożaru lasu. Główną uwagę skupiano na utrzymaniu ciągłości podawania prądów gaśniczych i zaopatrzeniu wodnym. W naszym przypadku opieramy się głównie o buforowanie wody w zbiornikach mobilnych, początkowym dowożeniu środka gaśniczego przez ciężkie zastępy a dalej utworzeniu magistrali wodnej. Bardzo ważny jest również podział terenu działań na odcinki bojowe i prawidłowość prowadzonej korespondencji radiowej. System ten jest skuteczny podczas wielu dużych pożarów. Podobne czynności weryfikujące zdolność bojową były przeprowadzone na terenie całego kraju. Na miejsce zdarzenia udaliśmy się naszym wysłużonym ale wciąż sprawnym ciężkim zastępem GCBA 6,6/32 Jelcz 315.

View Larger Map

Siły i Środki:

JRG Gniezno
421[p]21 GBA-Rt 2,5/25
421[p]25 GCBA-Rt 5/32
421[p]25 GCBA 9,5/50
421[p]80 SW-3000
421[p]90 VW Bus
420[p]82 Przyczepka pompowa

OSP KSRG
429[p]01 GBA-Rt 2,5/20 OSP Czerniejewo
429[p]44 GCBA-Rt 5/32 OSP Łubowo
429[p]81 GCBA 6,6/32 OSP Witkowo
429[p]12 GCBA 6/46 OSP Zdziechowa
427[p]44 GCBA-Rt 6/32 OSP Modliszewo

OSP poza KSRG
427[p]01 GCBA 5/32 OSP Żydowo
427[p]42 GBM-Rt 2/8 OSP Strzyżewo Smykowe

Jednostki pompowe
427[p]43 GLBA 0,5/20 OSP Mnichowo
428[p]83 GLBAM 0,7/22 OSP Wiekowo
428[p]61 GBAM 2,8/20+16 OSP Kruchowo

GALERIA ZDJĘĆ

IGO KW PSP Poznań 9.40 28.03.2019r. / Google Photos