23 lutego 2019 r. 11 minut po północy do służb ratowniczych wpłynęła formatka od operatora numeru alarmowego 112. W jednej z posesji przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie miało dojść do próby samobójczej. Przed dotarciem naszego zastępu, patrol policji wszedł już do mieszkania i po przeszukaniu nie zastał nikogo. Sprawdzony został również ogród przy posesji.  Po przeszukaniu kilku miejsc gdzie mógł znajdować się poszukiwany dostaliśmy informację o odnalezieniu osoby w parku, pod wpływem alkoholu. Nie wymagała udzielenia jej pierwszej pomocy. Po dotarciu ZRM, poszukiwany został przewieziony do szpitala w Gnieźnie, w asyście patrolu policji.