W sobotę 2 lutego druhny i druhowie Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie podsumowali swoje działania w roku 2018. Zebranie otworzył Prezes Zarządu, który jednocześnie  powitał wszystkich zaproszonych  gości.

W walnym zebraniu uczestniczyli: Jacek Kowalski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, Marian Łukowski Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Witkowie,Mariusz Janowicz – Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP  w Witkowie, w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Jarosław Łagutoczkin oraz Łukasz Scheffs – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo.

Po otwarciu zebrania Prezes Grzegorz Barański  zaproponował, aby sobą prowadzącą zebranie została dh Magdalena Szuba – Sekretarz OSP Witkowo. Następnie wybrano członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej w osobach dh Patrycja Depczyńska, dh Joanna Robaszkiewicz oraz dh Michał Kujawa.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą  Planu obrad głos zabrali Prezes Grzegorz Barański oraz Naczelnik Tomasz Kuliński, którzy omówili na podstawie prezentacji sprawozdanie z działalności OSP w roku 2018.

OSP Witkowo  liczy  77 członków, w tym 68 członków zwyczajnych, 4 honorowych i 2 wspierających. Druhny i druhowie w minionym roku wzięli udział w wielu przedsięwzięciach dla mieszkańców m.in. włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowali pokazy, spotkania i szkolenia dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz dla rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Jednostka w minionym roku do akcji wyjeżdżała 168 razy, w tym na gaszenie pożarów 58 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń to 99 wyjazdów, alarmy fałszywe 11 razy. Dodatkowo odbyło się 14 wyjazdów poza teren gminy m.in.do Gniezna, Trzemeszna, Niechanowa Powidza i Czerniejewa.

Sprawozdanie  finansowe za 2018 r. oraz  plan finansowy na 2019 r. przedstawiła skarbnik dh Joanna Andrzejewska.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Aleksander Wielgus, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz złożył wniosek   o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2018 rok. Po uzyskaniu absolutorium dla Zarządu, akceptacji planów finansowych i działalności oraz podjęciu wszystkich stosownych uchwał nadeszła kolej na podziękowania i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych członków Jednostki Operacyjno – Technicznej.

 

Dyplomy otrzymali:

– za pracę i zaangażowanie w rozwój działalności OSP Witkowo:

  • dh Rafał Sterling – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości oraz godne reprezentowanie jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych
  • dh Michał Kujawa – za krzewienie historii oraz godne reprezentowanie Naszej jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych
  • dh Tomasz Rachelski – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości oraz godne reprezentowanie jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych
  • dh Szymon Kuczyński – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości do działań na rzecz Jednostki Operacyjno-Technicznej oraz wykonanie półek i stołu do pomieszczeń garażowych
  • dh Sebastian Zamiara– za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości oraz godne reprezentowanie jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych
  • dh Marcin Zawada – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości poprzez prowadzenie strony internetowej oraz godne reprezentowanie jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych
  • dh Kacper Jaworski – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości do działań na rzecz Jednostki Operacyjno-Technicznej
  • dh Łukasz Gromadziński – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości do działań na rzecz Jednostki Operacyjno-Technicznej oraz dbanie i profesjonalną konserwację sprzętu pożarniczego, urządzeń i pojazdów.
  • dh Leszek Kryszak – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości do działań na rzecz Jednostki Operacyjno-Technicznej
  • dh Michał Majchrzak – za wykazywanie w minionym roku pełnej gotowości do działań na rzecz Jednostki Operacyjno-Technicznej oraz godne reprezentowanie Naszej jednostki w składzie pocztu sztandarowego podczas uroczystości państwowych, kościelnych i patriotycznych.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście.  Wszyscy zgodnie  podziękowali druhom za całoroczną współpracę i gotowość bojową jednostki przy tak dużej liczbie wyjazdów.

Po przemowach gości Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Witkowo zakończyło się wspólnym  poczęstunkiem dla wszystkich.

dh Magda Szuba Sekretarz

Chwilę po rozpoczęciu zebrania SK KP w Gnieźnie zadysponowało alarmowo jeden zastęp z naszej jednostki do widocznego ognia gdzieś przy drodze z Malenina w kierunku Karsewa. W gotowości do wyjazdu pozostał ciężki zastęp. Po rozpoznaniu, na miejscu zlokalizowano ognisko pod nadzorem. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako alarm fałszywy w dobrej wierze.

View Larger Map