9 sierpnia 2018 r. przed godziną 7.00 otrzymujemy zgłoszenie o balotach słomy w okolicy ronda Jana Pawła II w Witkowie. Rozpoznaliśmy miejsce ze zgłoszenia i odnaleźliśmy zagubioną słomę. Kierujący działaniami nie stwierdził zagrożenia wymagającego usunięcia w trybie natychmiastowym – słoma nie znajdowała się bezpośrednio na pasach jezdni, nie blokowała ruchu drogowego. W związku z tym nie podjęliśmy działań ratowniczych.