Pożar lasu przy jednostce wojskowej

8 lipca 2018 r. po godzinie 13.30 wpływa zgłoszenie z wieży obserwacyjnej lasów państwowych o widocznym zadymieniu gdzieś w kierunku Ruchocinka. Okazuje się że płonie las pomiędzy oczyszczalnią ścieków a 33. BLTr w Powidzu. Do zdarzenia wyjeżdżają zastępy straży pożarnej z powiatu słupeckiego i gnieźnieńskiego. Zlokalizowano ogień w oddziale leśnym numer 334. Udało się go zatrzymać po strawieniu ponad 1ha sosen. Na miejsce został również skierowany samolot gaśniczy który dokonał jednego zrzutu środka gaśniczego. Teren działań podzielono na dwa odcinki bojowe:

NATARCIE: prądy wody i podręczny sprzęt gaśniczy

581[p]25 JRG Słupca
581[p]21 JRG Słupca – przerwał działania i udał się na pożar w Słupcy
429[p]82 OSP Witkowo
589[p]62 OSP Powidz
428[p]83 OSP Wiekowo

DOWOŻENIE: tankowanie z hydrantu na terenie JW 3293 Powidz

429[p]81 OSP Witkowo
589[p]63 OSP Powidz
45 18 WSP Powidz

Po zakończeniu działań gaśniczych na miejscu pozostali pracownicy lasów państwowych którzy będą dozorować miejsce pożaru.