Bogu na chwałę, ludziom na ratunek! 150- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.

[AKTUALIZACJA] Nowe albumy ze zdjęciami.

Od 150 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie niosą
pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc
wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.” Uroczystości były okazją
do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się
bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia druhów działających aktywnie w straży nie
tylko w ostatnim czasie, ale także tych, którzy z jednostką w Witkowie związani byli
przez kilkadziesiąt lat służby. Nie zabrakło podziękowań i wielu życzeń nie tylko, by
strażacy ochotnicy z każdej akcji wracali cali i zdrowi, ale także przez pracę
społeczną, którą wykonują byli doceniani i szanowani w społeczności.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową przy remizie
OSP. Następnie wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe z okolicznych
jednostek oraz druhowie udali się na mszę świętą odprawioną w kościele pw. Św.
Mikołaja w Witkowie.
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy Jubileuszu w asyście Samorządowej Orkiestry
Dętej z Gniezna prowadzonej przez sikawkę konną z Czerniejewa przemaszerowali
do Centrum Kultury w Witkowie, gdzie odbył się uroczysty apel.
Meldunek od dowódcy uroczystości druha Michała Majchrzaka przyjął
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, druh Tadeusz
Tomaszewski.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in. Jerzy Berlik – Przedstawiciel
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo Marian
Gadziński, Zastępca Burmistrza Łukasz Scheffs, Jacek Kowalski – Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Gnieźnie- Jarosław Łagutoczkin, Arkadiusz Masłowski – Komendant
Komisariatu Policji w Witkowie, przedstawiciel 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w
Powidzu, radni oraz sołtysi i przedstawiciele stowarzyszeń, placówek oświaty z
terenu gminy.
Gości przybyłych na imprezę powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w
Witkowie, druh Grzegorz Barański, który przedstawił również historię Jednostki.
Przypomniał, że pierwsze zapiski dotyczące witkowskiej straży zostały zawarte w
Księdze Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu
wydanej w 1927 roku. Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie powstała w 1868 roku,
a jej Naczelnikiem był wówczas Józef Łukowski. Druhowie początkowo posiadali
jedynie sikawkę konną i drabinę dwu hakową, przy pomocy których prowadzili akcje
ratownicze na terenie Witkowa i okolic. Zasług witkowskich strażaków dla miejscowej
społeczności nie da się krótko opisać. Można jedynie przytoczyć najważniejsze akcje
ratowniczo-gaśnicze z ich udziałem:

· w 1969 roku uczestniczą w gaszeniu pożaru rurociągu „Przyjaźń” w Wólce;
· w 1972 biorąc udział w kilkudniowym gaszeniu fabryki „STOMIL” w Poznaniu;
· w 1983, na własnym terenie, zmagają się z kilkudniowym pożarem lasu w
Strzyżewie Witkowskim;
· w 1992 gaszą pożar w Świerczyna – Gizałki, na pograniczu województw
konińskiego i kaliskiego;.
Do spektakularnych należy także gaszenie pożaru jednej z witkowskich kamienic na
Starym Rynku, gdzie strażacy z narażeniem własnego życia i zdrowia uratowali 3
osoby i mienie znacznej wartości.
Kolejne lata to poszerzenie zakresu niesionej pomocy i kilkadziesiąt akcji o
charakterze ratowniczym, w których witkowscy strażacy wykazali swą determinację i
poświęcenie.
W dniu 28 marca 1997 roku OSP Witkowo została wcielona do elitarnej grupy
tworzącej Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Osiągnięciem jest też ciągły
rozwój, liczne szkolenia, organizacja warsztatów i zawodów ratownictwa
medycznego.
W 2008 roku z racji uszanowania i ochrony przed niszczeniem wymieniono
historyczny już Sztandar z 1947 roku. Nowy Sztandar dumnie świadczy dziś o
strażackiej historii w Witkowie. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie
rozwijają również działalność kulturalną, remontują swoją siedzibę wzorem
poprzedników, łączą pokolenia.
W ostatnim czasie ważnym osiągnięciem witkowskich strażaków, ochotników było
zdobycie zaszczytnego tytułu Najlepsza Powiatowa Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Najlepsza Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna, który jednostka otrzymała 4 maja
br.
Obecnie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie tworzą: Prezes – Grzegorz
Barański, Naczelnik – Tomasz Kuliński, Wiceprezes – Michał Majchrzak, Zastępca
Naczelnika – Łukasz Gromadziński, Skarbnik – Joanna Andrzejewska, Sekretarz –
Magdalena Szuba, Gospodarz –Jan Orchowski.
Tymczasem stupięćdziesięcioletnią przeszłość to najlepszy dowód, że nie tylko nie
zaprzepaściliśmy otrzymanej spuścizny, lecz wspólnie z życzliwymi naszej
organizacji ludźmi, instytucjami i podmiotami, szanując przeszłość skierowaliśmy się
odważnie ku lepszej jeszcze przyszłości.
Po prezentacji historii jednostki, został odtworzony wzruszający film przygotowany
przez dh Michała Kujawę, który pokazywał dawne dzieje jednostki, o których
opowiedział w rozmowie były Naczelnik dh Ryszard Jaworski. Zgromadzeni mogli

również zobaczyć jak obecnie wyglądają akcje strażaków, przy użyciu
nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.
Następnie nastąpiła ceremonia wręczenia podziękowań dla zasłużonych druhów.
Listem gratulacyjnym wyróżniono następujące osoby: Aleksander Wielgus, Michał
Kujawa, Maciej Borys, Marta Chmielewska, Waldemar Janusz, Ignacy Kaczmarek,
Krzysztof Szymanek, Michał Świątek, Wacław Pułrolniczak, Maciej Kral, Grzegorz
Kral.
W podziękowaniu za zasługi dla jednostki przepiękne ręcznie wykonane grawertony
otrzymali:
Andrzejewska Joanna, Jolanta Barańska, Grzegorz Barański, Kryszak Leszek,
Kuliński Tomasz, Blaszyński Jan, Bocheński Michał, Matuszak Maria i Wojciech,
Drella Bronisława, Orchowski Jan, Depczyńska Patrycja, Fronc Stanisław, Hofman
Wiesław, Rachelski Gabriel, Schady Zygmunt, Kaczmarek Ignacy, Stejakowski Piotr,
Walczak Magdalena, Klich Bartosz, Szcześniak Zbigniew, Szuba Magdalena,
Stejakowski Stanisław, Wyszyński Jan, Zieliński Florian .
Kolejne osoby, które wyczytał Prezes do wystąpienia stawały na scenie ze łzami w
oczach. Takie same uczucia towarzyszyły gościom na widowni, bowiem na scenę
weszły osoby, które zostały ocalone przed śmiercią przez witkowskich druhów!
Wręczenia podziękowań dokonali:
Filip Przybyliński – jako mały chłopiec rażony prądem, Żaneta Rzepka oraz Łukasz
Stefaniak – osoby biorące udział w wypadkach samochodowych. Prezes
opowiedział okoliczności akcji ratowniczych. Były to akcje bardzo trudne technicznie,
emocjonalnie ale, co najważniejsze, skuteczne, ponieważ osoby poszkodowane
wyszły z nich cało i zdrowo. Podziękowania za uratowanie mienia zdrowia i życia
otrzymali druhowie:
Antuchowski Adrian, Barański Andrzej, Borys Dariusz, Drajer Jarosław, Dębczak
Paweł, Gromadziński Łukasz, Kuczyński Szymon, Machyński Arkadiusz, Majchrzak
Michał, Paluch Łukasz, Popek Remigiusz, Przybylski Marek, Przybylski Wojciech,
Jaworski Ryszard, Kamiński Łukasz, Szymański Paweł, Wyszyński Jerzy, Zamiara
Sebastian, Zawada Marcin, Rachelski Tomasz, Sterling Rafał, Grzechowiak
Dominika, Skierkowski Jakub oraz Kujawa Arleta – ratownik medyczny.
Z okazji Jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna na ręce Prezesa otrzymała
pamiątkowy Hełm oraz życzenia od delegacji niemieckich strażaków z
zaprzyjaźnionej gminy zbiorczej Land Hadeln.
Również wśród przemówień gości nie zabrakło serdecznych życzeń dalszego
rozwoju Jednostki, spełnienia wszystkich planów i marzeń związanych z rozwojem,
bezpiecznych wyjazdów do akcji i tylu powrotów, ilu wyjazdów.

Dalszą część uroczystości wypełniły występy artystyczne młodzieży, szampan oraz
tort okolicznościowy.

dh. Magdalena Szuba
Sekretarz OSP Witkowo

fot. UG Witkowo

150 lat OSP Witkowo / Google Photos
17 czerwca 2018 r. Delegacja z Niemiec / Google Photos