15 maja 2018r. około godziny 8:00 do Stanowiska Kierowania PSP w Gnieźnie wpłynęło zgłoszenie o osobie, którą znaleziono w studni przydomowej w miejscowości Małachowo-Wierzbiczany. Na miejsce zostały zadysponowane z OSP Witkowo zastęp ratowniczo gaśniczy oraz z JRG Gniezno zastęp ratowniczo gaśniczy, autodrabina oraz samochód operacyjny.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu z OSP Witkowo zastano mężczyznę w studni z wodą. Poszkodowany wieku około 70 lat znajdował się około 1 metra poniżej terenu ziemi, częściowo w wodzie, prawdopodobnie bez parametrów życiowych. Podjęta została decyzja o szybkiej ewakuacji osoby poszkodowanej. Po ewakuacji osobę natychmiast przekazano ratownikom medycznym którzy potwierdzili brak parametrów i rozpoczęli resuscytację. Dalsze działania polegały na pomocy ratownikom medycznym w resuscytacji. W czasie reanimacji na miejsce dojechały dwa zastępy JRG Gniezno. Po odzyskaniu parametrów życiowych poszkodowanego ZRM przetransportowała do Szpitala w Gnieźnie.