Dołącz do nas

Zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie

Jak zostać strażakiem – ochotnikiem?

Człowiek zdrowy (wymagane badania lekarskie) w wieku od 18 – 65 lat może zostać członkiem czynnym (dopuszczonym do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych)  jednostki ochotniczej straży pożarnej. Aby w tych działaniach mógł brać udział musi zostać jeszcze przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 16-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego.

 

Procedura przyjęcia w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydować się, do której jednostki chce należeć.

2. Wypełnia deklarację wstąpienia do OSP.

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim osoba ta zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP. OSP ma charakter organizacji “non profit”, więc nie należy liczyć na zapłatę za swoją pracę.

Strażak czynny, to już zupełnie coś innego. Nagród dla niego jest bez liku:

– godność noszenia munduru,
– zazdrosne spojrzenia kolegów – kiedy paraduje się w mundurze,
– zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli),
– dźwięk syreny (sms z informacją o alarmie) wyrywający od kolacji albo z wanny,
– nieprzespane noce,
– przemoczone ubrania,
– itd, itp, ………

Jednak dla strażaków przewidziane są także wyróżnienia, medale, spotkania okolicznościowe, bale strażackie, pielgrzymki i wycieczki – to wszystko jednak zależy od poziomu organizacyjnego danej OSP.

5. Kandydaturę na strażaka opiniuje dwóch członków zarządu, a Zarząd OSP akceptuje na posiedzeniu roboczym – oczywiście po uznaniu okresu  kandydackiego (zazwyczaj  1 roku) po tym okresie kandydat zostaje wysłany na kurs i po jego zakończeniu z oceną pozytywną może brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

7. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć mozolne szkolenie pożarnicze.

Deklaracja.doc (527 pobrań )