Nasi partnerzy:

Odwiedziło nas:

Dzisiaj:28
Ogólnie:333603

wspierają nas:

Portal Strażaków - STRAŻACKI.PL

Grupa Medyczna Straż

O nas                                                                                                            

Członkami Grupy Medycznej STRAŻ są przeszkoleni w ratownictwie strażacy Jednostki Operacyjno Technicznej przy OSP Witkowo. Podczas akcji ratowniczych ich głównym zadaniem jest udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Wiedzę i umiejętności pozyskane podczas kursu cały czas poszerzają podczas spotkań na które poświęcają swój wolny cza aby w każdej chwili i niezależnie od sytuacji potrafili skutecznie i bezpiecznie zadziałać.          A wszystko po to „Aby inni mogli żyć.”
 

Zakres czynności ratowniczych

>resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu;
>wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym;
>prowadzenie postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, w tym u kobiet ciężarnych;
>wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka lub niemowlęcia z podawaniem tlenu pobieranego przez ratownika z worka samorozprężalnego z rezerwuarem tlenu;
>stosowanie tlenoterapii biernej;
>udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rękoczynów udrażniających;
>udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej;
>prowadzenie oddechu zastępczego bezprzyrządowo i przyrządowo, w tym 100 % tlenem;
>wykonanie badania wstępnego noworodka lub niemowlęcia;
>posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski);
>tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
>stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz skręceń i zwichnięć stawów;
>udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku obrażeń: głowy, klatki piersiowej, brzucha i miednicy zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania;
>unieruchamianie poszkodowanego z urazem kręgosłupa z wykorzystaniem dostępnego sprzętu unieruchamiającego (np. kamizelka Kendricka, nosze typu deska z pasami mocującymi lub inne);
>ocena stanu poszkodowanego pod kątem zagrożenia wstrząsem;
>zabezpieczenie poszkodowanego we wstrząsie zgodnie z procedurą, w tym: opatrzenie obrażeń, zapewnienie komfortu termicznego, zastosowanie tlenoterapii, ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej klasycznej (lub na noszach – pozycja Trendelenburga), zapewnienie komfortu psychicznego;
>przeprowadzenie stosownej procedury w przypadku wystąpienia drgawek;
>przeprowadzenie stosownej procedury w zaburzeniach krążeniowo-oddechowych w stanach nieurazowych;
>przeprowadzenie stosownej procedury przy zatruciach wziewnych lub pokarmowych;
>przeprowadzenie stosownej procedury ratowania po podtopieniu (czynności wykonywane w wodzie i po badaniu wstępnym);
>ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
>ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
>wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
>prowadzenie wstępnej segregacji medycznej (triażu)

Sprzęt

Torby medyczne PSP R1 - 2 sztuki

Szyny Kramera - 2 zestawy

Deski ortopedyczne - 2 zestawy

Walizki medyczne - 2 sztuki

Pulsoksymetr napalcowy- 4 sztuki

Radia przenośne - 2 sztuki

Kamizelki taktyczne medyczne - 5 sztuk

Fantomy ćwiczebne: dorosły, dziecko, niemowlak

  • Kamizelka KED Pływająca