Nasi partnerzy:

Odwiedziło nas:

Dzisiaj:37
Ogólnie:340626

wspierają nas:

Portal Strażaków - STRAŻACKI.PL

Regulamin korzystania z łodzi

Regulamin korzystania z łodzi oraz zadania grupy wodnej JOT OSP Witkowo

 

 • Własnym obszarem chronionym OSP Witkowo (grupy wodnej) jest powiat Gnieźnieński i województwo Wielkopolskie.
 • OSP Witkowo może być dysponowana na teren całego kraju zgodnie z przepisami KSRG
 • W przypadku zadysponowania na teren macierzystego powiatu w ramach KSRG koszty ponosi UGiM Witkowo.
 • W przypadku zadysponowania na teren innych powiatów na terenie województwa lub na teren innych województw w ramach KSRG koszty oprócz ekwiwalentu ponosi dysponent – KW PSP w Poznaniu, ekwiwalent ponosi UGiM w Witkowie.
 • Grupa wodna JOT Witkowo specjalizuje się w zadaniach ratownictwa wodnego i wyposażona jest w odpowiedni specjalistyczny sprzęt do wykonywania określonych zadań
 • Łódź ratownicza Marina wykorzystywana jest: Działania ratownicze, działania asekuracyjne, działania zabezpieczające, działania powodziowe, działania szkoleniowe.
 • Zadania grupy wodnej OSP Witkowo.
 •  A) Na powierzchni:
 •  Ratownictwo techniczne.
 • -stosowanie bezprzyrządowych i przyrządowych technik poszukiwawczych
 • -wykonywać przejść i dojść do poszkodowanych i tonących wraz z usuwaniem przeszkód
 • -ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi z lodu i kry lodowej, powierzchni wody, obiektów ograniczonych (zalanych woda), obiektów hydrotechnicznych oraz jednostek pływających i innych pojazdów,
 • -ewakuacja zwierząt
 • -ewakuacja środków transportu i obiektów stwarzających zagrożenie ekologiczne dla środowiska wodnego oraz zagrożenie w transporcie wodnym,
 • -oświetlenie terenu działań ratowniczych
 • -obwałowanie i uszczelnianie wałów powodziowych
 • -zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych
 • B) Działania medyczne:
 •  Według wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG
 • C) Działania o charakterze humanitarnym:
 • - Dostarczenie osobą poszkodowanym środków pomocnych w przetrwaniu podczas zatopień i powodzi
 • -Wspomaganie Policji i innych służb w wykonywaniu czynności procesowych szczególności poszukiwanie i wydobywanie zwłok i przedmiotów pochodzących z przestępstwa
 • Naczelnik ma prawo zadysponować zestaw, czyli samochód i łódź do celów nie statutowych tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Grupę wodną reprezentują wszyscy strażacy należący do JOT1 Witkowo
 • Ustala się minimalny skład do obsługi zestawu samochód holujący plus zestaw pływający na 4 osoby do slipowania Wodowania łodzi.
 • Osoba kierująca łodzią musi posiadać patent stermotorzysty.
 • Osoba kierująca musi posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Osoba kierująca nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
 • Na łodzi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Osoba przebywające na łodzi powinny mieć założone kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne
 • Kierujący jest zobowiązany do przestrzegania wodnych znaków nawigacyjnych oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących akwenów na danym terenie.
 •  Za bezpieczeństwo osób na łodzi i łodzi odpowiada zawsze jedna osoba wyznaczona przez naczelnika OSP od momentu wyjazdu z siedziby OSP do momentu jej powrotu.
 • Na pokładzie Łodzi powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratowniczy miedzy innymi (torba medyczna, rzutka ratownicza, koło ratunkowe, homonto, lina ratunkowa itd...)
 •  W przypadku braku obecności pojazdów OSP Witkowo przystosowanych do holowania łodzi można użyci innego pojazdu – cywilnego.
 •  Każdy wyjazd na wodę należy zgłosić dyżurnemu PSK oraz Naczelnikowi.
 • Każda zauważona usterka musi być zgłoszona Naczelnikowi OSP,
 • Po zakończeniu korzystania ze sprzętu należy go sprawdzić, zatankować, umyć i odstawić na miejsce garażowania,
 •  Należy przestrzegać terminów wykonywania koniecznych przeglądów technicznych łodzi, silnika i przyczepy wszystkie koszty z tym związane pokrywa UGiM Witkowo.
 • Czas pracy silnika Yamacha 55km, który wchodzi w skład zestawu należy odnotować w karcie pracy  
 • Podczas korzystania z łodzi i samochodu należy przestrzegać zasad
 • BHP.
 • Głównym regulaminem funkcjonowania pozostaje ogólny regulamin JOT1 OSP Witkowo, do którego należy się stosować 
 •                                      
 •          
 •                                                     WYPOSAŻENIE GRUPY WODNEJ WITKOWO