Przekazanie kart rabatowych ORLEN dla strażaków OSP KSRG z powiatu gnieźnieńskiego

27 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG z terenu powiatu gnieźnieńskiego, podczas którego Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Mariusz Dębski przekazał karty rabatowe na zakup paliwa dla strażaków – ochotników. Na spotkaniu przekazano na ręce druhów 326 kart rabatowych oraz omówiono regulamin korzystania z programu.

W dniu 19 grudnia 2018 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zawarł umowę z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, która gwarantuje jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce.

Uprawnionymi do  udziału  w programie są strażacy spełniający warunki prawne do udziału  w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

Karta rabatowa wynikająca z umowy upoważnia użytkowników do otrzymania opustu cenowego w kwocie 8 gr. brutto za 1 litr paliwa.

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Michalak

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie

Zdjęcie wyróżniające: osp.pl