Sprawdzenie gotowości

5 grudnia 2018 r. po godzinie 11.00 wydzieleni funkcjonariusze KP PSP w Gnieźnie przeprowadzili kontrolę gotowości bojowej naszej jednostki.