23 lipca 2017 r. po raz kolejny skorzystaliśmy z uprzejmości Stacji Demontażu Pojazdów w Wiekowie. Dzięki dobrej współpracy z panem Wojciechem Antczakiem mogliśmy doskonalić pracę ze sprzętem ratownictwa technicznego na pozorowanych pojazdach niczym podczas RescueDays. Tego dnia oprócz samej pracy z narzędziami ocenialiśmy swoje możliwości podczas zdarzeń przy podwyższonej temperaturze otoczenia która dochodziła nawet do 30°C – dyskusja na temat odpowiedniego doboru środków ochrony osobistej wynikającego ze specyfikacji działań i zagrożeń. Bazą sprzętową był samochód kwatermistrzowski z KP PSP Gniezno. Działaliśmy wspólnie z OSP Skorzęcin.

Dwa stanowiska omawiały dwa różne tematy:

  1. Bezpieczeństwo, usuwanie szyb, dostęp boczny do poszkodowanego w pojeździe na kołach, odpychanie deski rozdzielczej, ewakuacja – Tomasz Kuliński – JRG Gniezno
  2. Bezpieczeństwo, stabilizacja pojazdu na boku, dostęp przez dach, podtrzymanie osoby poszkodowanej w pozycji zastanej przy pomocy posiadanego sprzętu, ewakuacja – Remigiusz Popek słuchacz na SGSP Warszawa

Po zakończonych warsztatach udaliśmy się do Strzyżewa Witkowskiego gdzie posililiśmy się przy ognisku. Dziękujemy sołtysowi – naszemu dh Leszkowi za udostępnienie świetlicy.

View Larger Map