Eliminacje gminne OTWP 2018

8 marca 2018r. Zmagania młodych adeptów wiedzy pożarniczej rozpoczęli: Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Witkowie – dh Marian Łukowski i wiceprezes dh Jolanta Barańska, witając przybyłą młodzież, opiekunów i gości. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, przybliżając cel Turnieju. Służy on popularyzowaniu wśród młodzieży wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na eliminacje miejsko-gminne zgłoszeni zostali uczestnicy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo, a także z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Witkowa i Wiekowa. Nad poprawnym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja Sędziowska w składzie: asp. Tomasz Kuliński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, dh Karina Wawrzyniak – Prezes OSP Skorzęcin, st. sek. Arkadiusz Kurkowski i dh Jakub Skierkowski.

turniej0sp1 3

turniej0sp1 2

Turniej składał się z 2 części: testu pisemnego i rozmowy. Test zawierał 20 pytań dla poszczególnych grup. Do finału zakwalifikowało się po 3 zawodników z każdej grupy.

Za najlepszego zawodnika w grupie I (klasy I – VI szkoły podstawowe) uznano: Nikodema Lisa, drugie miejsce wywalczył Damian Marciniaka, a III miejsce zajął Mikołaj Kozłowski.

W II grupie (uczniowie klasy VII szkół podstawowych oraz gimnazjum klasy II i III) miejsce pierwsze zajął Jakub Mondry, drugie Mateusz Milarski, a trzecie Wiktoria Kurkowska.

W III grupie (szkoły ponadgimnazjalne) miejsce pierwsze zajął Mateusz Krause, miejsce drugie przypadło Mikołajowi Szymańskiemu, a trzecie Damianowi Tomczakowi.

turniej0sp1 4

turniej0sp1

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie. Nagrody wręczył Łukasz Scheffs – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz Prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Witkowie. Towarzyszyli im członkowie Komisji.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał Zastępca Burmistrza, który wyraził radość z faktu dążenia przez młodych ludzi do poszerzania swojej wiedzy. Zachęcał również do zasilania Ochotniczych Straży Pożarnych. Zastępca Burmistrza życzył zwycięzcom dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym. Słowa podziękowań skierował również do opiekunów, którzy przygotowywali młodzież do turnieju.

 

 

Artykuł pochodzi ze strony witkowo.pl